நான்கு கவிதைகள்

This entry is part of 23 in the series 20010902_Issue

காிகாலன்


கடல்

*****

இயற்கையன்னை செய்த

மீன்குழம்பு –

உப்புதான் கொஞ்சம் அதிகம்!

மூடநம்பிக்கை

***********

கிளி ஜோதிடம் பார்ப்பது

மூடநம்பிக்கை

என்றாலும்

நான் பார்க்கிறேன்..

அந்தக் கிளிக்கு

சிறிது நேரம்

சுதந்திரமும்,

ஒரு நெல்மணியும்

கிடைக்கட்டுமே!

நானும் நாணும்

**************

உன்

புருவ வில்லெடுத்து

நானே நாணாகி

எய்த அம்புபட்டு

உடைந்து விழுந்தது

இதயக் கண்ணாடி.

எட்டிப் பார்…

ஒவ்வொரு துண்டிலும்

சிாிக்கும்

உன் முகம்..!

தியாகம்

*******

தலையில் வைத்த

தீயைத்

தடுக்க முடியாமல்

மெளனமாய் அழுது

உருகி உருகி

உயிர் விடும் –

மெழுகுவர்த்தி.

Series Navigation