சம்மதம்

This entry is part of 23 in the series 20010902_Issue

அ மணவழகன்


உம் என்று சொல்

உலகை உன்னுடையதாக்குகிறேன்!

சரி என்று சொல்

சகத்தினை உன் சேலை சரிகையில் கட்டுகிறேன்!

விருப்பம் என்று சொல்

விண்ணை மண்ணிற்குக் கொண்டுவருகிறேன்!

என்றெல்லாம் நான் பொய் சொல்லமாட்டேன்!

சம்மதம் என்று ஒரு பார்வை பார்

உன்னை வாழவைத்துக்காட்டுகிறேன்

உனக்காகவே நான் வாழ்ந்து காட்டுகிறேன்!

Series Navigation