காதல் விண்ணப்பம்

This entry is part of 22 in the series 20010825_Issue

வந்தியத்தேவன்


எனக்கு உன்னால் சுகம் வேண்டாம் சோகம் போதும்

சோகத்திலும் சுகம் காண என்னால் முடியும்

பாசம் மிக்க வார்த்தை வேண்டாம்

உன் பார்வை போதும்

நிம்மதியான மாளிகை வேண்டாம்

உன் நிழல் போதும்

அழகான தோட்டம் வேண்டாம்

உன் அருகாமை போதும்

காதலியே எனக்கு நீ (கூட) வேண்டாம்

உன் நினைவு போதும்

Series Navigation