மூன்று கவிதைகள்

This entry is part of 19 in the series 20010618_Issue

பாரதிராமன்புதிது

மணம் புதிது
மலர் புதிது என்பதால்

உடல் புதிது
உயிர் புதிது என்பதால்

காமம் புதிது
காதல் புதிது என்பதால்

கவிதை புதிது
கருத்து புதிது என்பதால்

வெற்றி புதிது
வினை புதிது என்பதால்

புதிதுதான் புதிதாக்கும் என்றாலும்
பழையதும் புதியதுதான்
பழையதே முன்னர் புதிதாக இருந்ததால்
புதியதும் நாளை பழையதாகும் என்பதாலும்


அதுவும் சாி

அவரும் அவரது மனைவியும் செய்வதையே
நீங்களும் உங்களது மனைவியும் செய்வதாய்
என்னிடமும் என் மனைவியிடமும் கூறுவது சாி.

நானும் என் மனைவியும் செய்யாமலிருப்பதைப்போலவே
நீங்களும் உங்கள் மனைவியும் செய்யாதிருந்தால்
அவரும் அவரது மனைவியும் தொடர்ந்து செய்யாதிருப்பார்கள்
என்று நானும் என் மனைவியும் கூறுவதும் சாி.

அது மட்டுமல்ல,
நான் புறம் கூறுதல் பற்றிச் சொல்லவந்ததை
நீங்கள் வரதட்சணை வாங்குதல் பற்றி என்று
வை(த்)து(க்) கொண்டாலும் சாி,
இரவல் கேட்பது பற்றி என்று
இருத்திக்கொண்டாலும் சாி.


இரவு விருந்து

மஞ்சள் பத்திாிக்கைகள்
பச்சைப் பேச்சுக்கள்

நீலப் படங்கள்
சிவப்பு விளக்குகள்

கறுப்பு உள்ளங்கள்
வெள்ளைப் பூச்சுகள்

இரவு விருந்துக்கான
வண்ணப் படையல்கள்!

Series Navigation