நாளை

This entry is part of 13 in the series 20010408_Issue

கோகுல கிருஷ்ணன்


நாளைய

விருட்சம் நோக்கிய

விதைகளின் சேகாிப்பில்

விரல்களிடையே

நழுவிக்கொண்டிருக்கின்றன

நிகழ்க் கனிகள்.

Series Navigation