திலகபாமாவின் இரண்டு கவிதைகள்

This entry is part of 9 in the series 20001210_Issue

தெருவிளக்கு


முதுகிலோ மூடை அழுக்கு

மூக்கை பொத்தி

முகஞ்சுளிப்பதோ

முன்னிருப்பவனை நோக்கி

நின்ற இடத்திலிருந்து

நிமிர்ந்து பார்

ஊரெல்லாம் ஒளியூட்டியும்

காலடியில் கிடந்த

கருமைக்காக

தலைகவிழ்ந்த

தெருவிளக்கை.

——————————————————————–

மேகத்தின் காதல்

மேகமாக தனை மறந்து திரிந்து

மகிழ்ந்திருந்தவளை

தென்றலென வந்து

தெவிட்டாத ஆசையூட்டி

மறந்து சென்றவனே

மழையெனக் கண்ணீர் வடிக்கும்

மங்கையைக்காண மாட்டாயோ ?

Series Navigation