இவ்வாறாக

This entry is part of 10 in the series 20000702_Issue

விக்ரமாதித்யன்


அன்றைக்குப் போலவே

இன்றைக்கும்

ஆதரவாயிருக்கும் அம்மாவை

ஐயோ பாவம்

தாய்ப்பாசமென்று விட்டுவிடலாம்

ஆயிரத்தோரு சண்டைகளுக்கு

அப்புறமும்

அப்பா காட்டும் அக்கறையை

அன்புக்கு நேர்வதெல்லாம்

துன்பம்தானென்று விட்டுவிடலாம்

மார்பில்

முகம்புதைத்து

மனைவி கேட்கும் கேள்விகளுக்கு

மறுமொழியாக

மெளனத்தை விட்டுவிடலாம்

காலைக்கட்டி மயக்கும்

குழந்தைகளை

கடவுளின் அற்புதங்களை நம்பி

சும்மா

விட்டுவிடலாம்

முதுகுக்குப் பின்

புறம்பேசித் திரிகிற

நண்பர்களின் குணத்தை

மன்னித்து

மறந்துவிட்டு விடலாம்

வேண்டியவர்களின் யோசனைகள்

வேண்டாதவர்களின் கேவலப்படுத்தல்கள்

இரண்டுமே

விதியின் முன்புக்கு

வீணென்று

விட்டுவிடலாம்

எனில்

எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக

இயல்பிலேயே உறுத்திக்கொண்டிருக்கும்

என் மனசாட்சிக்கு

என்ன பதில் சொல்ல

***

ஆதி – கவிதைத் தொகுப்பு

**

 

 

  Thinnai 2000 July 02

திண்ணை

Series Navigation