பசுமைப் பார்வைகள் – சுற்றுச்சூழல் அரசியல் – 7

This entry is part of 42 in the series 20030615_Issue

K.ரவி ஸ்ரீநிவாஸ்


குஹா,காட்கில் இந்தியாவின் சூழல் வரலாறு குறித்து எழுதியுள்ள நூலில் மூலவளங்களின் பயன்படுத்து முறை என்பதை உற்பத்தி முறை என்பதுடன் இணைத்து காண்பதன் மூலம் காலந்தோறும் சமூகம் இயற்கையை எப்படி அணுகியுள்ளது, பயன்படுத்தியுள்ளது என்ற அடிப்படையில் ஒரு வரலாற்றுப் பார்வையை தர முடியும் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள். தொழில்நுட்பம்,உற்பத்தி உறவு முறை, சமூக அமைப்பு,குடும்ப அமைப்பு,சொத்துரிமை அமைப்பு ஒருபுறமும், மனித இயற்கை உறவினை மதிப்பிடுகிற,நியாயப்படுத்துகின்ற நம்பிக்கை அமைப்புகள் இரண்டும் இயற்கை மனித உறவை பல்வேறு காலகட்டங்களில் புரிந்து கொள்ள உதவும் என்றும்,சமூகத்தில் ஏற்படும் மோதல்கள், மூலவளங்களின் பயன்படுத்து முறை இரண்டிற்கும் உள்ள தொடர்பை ஆராய்வது அவசியம் எனவும் கருதுகிறார்கள்.

நான்கு மூலவளங்களின் பயன்படுத்து முறைகளை வரலாற்றில் நாம் காணமுடியும் என்று கருதும் அவர்கள் ஒவ்வொரு முறைக்கும் குறிப்பிடத்தக்க அம்சங்கள் உள்ளதை ஆராய்கிறார்கள்.(காண்க அட்டவணை 1) சேகரிப்பு(இடம் மாறும் விவசாயமும் உள்ளடக்கியது), நாடோடி மேய்ப்பு,நிலையான வேளாண்மை, தொழில்மயமாதல் என்ற இந்த நான்கு முறைகள்.ஆனால் இவை நான்கும் ஒரு பகுதியில்/நாட்டில் ஒரே சமயத்தில் நிலவுவதும் உண்டு என்பதினை தெளிவாக குறிப்பிடுகிறார்கள். இந்த அடிப்படையில் ஒவ்வொரு

கால கட்டத்திலும் மனித இயற்கை உறவுகள் மாறி வந்துள்ளன. உதாரணமாக சேகரிப்பு முறை பிரதானமாக இருந்த காலகட்டத்தில் இயற்கை வழிபாடு என்பது மூலவளங்களின் உபயோகம் மீதான கட்டுப்பாடுகள் என்பதுடன் தொடர்புடையது, இந்த கட்டுப்பாடுகள் நீண்ட கால கண்ணோட்டத்தில் மூலவளங்கள் கிடைக்க வேண்டும் என்ற தேவையை கருதி உருவாக்கப்பட்டிருக்கலாம்.இவற்றை சில எளிய விதிகள் மூலம் நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும்.ஆனால் காலப்போக்கில் மூலவளங்களை குறைவாக பயன்படுத்துவது கூட பெரும் மாறுதல்களை கொண்டுவரக்கூடும். உதாரணமாக புது மூலவளப்பகுதியை முதன் முதலில் பயன்படுத்தும் போது பெருமளவில் மாறுதல்கள் நிகழ சில செயல்கள் (உ-ம்) தீயிட்டு காட்டு பகுதியை புல்வெளியாக மாற்றுவது) காரணமாக அமைந்துவிடும்.

ஆனால் மிகப்பெரிய மாறுதல்கள் ஏற்ப்ட விவசாயுமும்,தொழில்மயமாதலும் காரணம்.விவசாய சமூகம்இந்தியாவில் வேட்டையாடும்,சேகரிப்பு சமூகங்களுடன் மோதல்களில் ஈடுபட்டது, இதற்கான சான்றுகளை இதிகாசங்களில் காணலாம். ஜாதிய அமைப்பு உருவாக்கம் என்பது குறித்து அவர்கள் முன்வைக்கும் விளக்கம்

வித்தியாசமானது, சர்ச்சைக்குரியதும் கூட.

அட்டவணை 1

ஆற்றல் மூலவளம் பொருட்கள் அளவு மூலவளபயன்பாடு பகுதி அளவு மூலவளம் பெறப்படும் பகுதி அளவு சமுக அளவு
சேகரிப்பு மனித உடல்,விறகு கல் குறைவு சிறியது-ஆயிரம் சதுர கீமீ (சில ஆயிரம் மக்கள்)
நாடோடி மேய்ப்பு மனித,விலங்கு, விறகு போன்றவை கல்,தாவர, விலங்கு, மிக அதிகமில்லை பெருமளவு பல்லாயிரம் மக்கள்
விவசாயம் மேற்கூறியவை,நிலக்கரி, தண்ணீர் கல்,தாவர,விலங்கு உலோகம், மிக அதிகமில்லை, பெருமளவு பயன்பாட்டில் ஏற்றத்தாழ்வு பல்லாயிரம்-லட்சம்
தொழில்மயம் பெட்ரோலியம்,அணு உலோகம், ஆற்றல்,நீர்மின் சக்தி உலோகம் செயற்கை பொருட்கள் மிக மிக அதிகம் உலகளாவியது லட்ச/கோடி

(தொடரும்)

ravisrinivas@rediffmail.com

Series Navigation