கணினி யுகத்திற்கான இன்றியமையாச் சமூகச் சிந்தனை -1

This entry is part of 16 in the series 20010505_Issue

சி குமாரபாரதி


‘எது நன்றாகப் பாடும் முறை ? என

குயில் அணியும் தவளை அணியினரும்

இன்னமும் விவாதித்துக் கொண்டிருக்கின்றன ‘

மின் அஞ்சல் வலைப் பக்கங்கள் ஆகியனவற்றின் மூலமாக சைபர் வெளிக் கலாச்சாரமானது சமூக ஊடாடலின் வீச்சை மிகவும் விரிவாக்கியிருக்கிறது. சைபர் ஊடகம், சமூக சீர்திருத்தங்களில் கரிசனமுடையவர்களுக்கு ஒரு இன்றியமையாத கருவியாகிறது. அரசு சாரா தன்னார்வ குழுக்களுக்கும் (NGO) தனிப்பட்டவர்களுக்கும் சைபர் ஊடகமானது அரச நிர்வாக யந்திரங்களுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கும் ஒரு நெம்புகோலாக அமையலாம். இதுகாறும் இவர்களின் சீர்திருத்த நடவடிக்கைகளுக்கு இன்றியமையாத தொடர்பு சாதனமாக ‘காட்டு தந்தி ‘ முறைகளே வாய்த்திருந்தன. சமூக சீர்திருத்த நடவடிக்கைகள் பலவும், வளர்ச்சி பெற்ற கட்டத்தில், அரசியல், நிர்வாகம் மற்றும் பெரும் முதலாளிகளின் நலன்களுடன் நேரடியாக முரண்படுவதைத் தவிர்க்க முடிவதில்லை. இந்தக் காரணங்களால் இக் குரல்கள் வெகுஜன ஊடகங்களால் மெதுவாக ஓரம் கட்டப் படுகின்றன. தகவல் தொடர்பு தொழில் நுட்பம் (IT) அளிக்கும் வசதிகளை சுலபமாகப் பயன்படுத்தும் இளையவர்கள் தொகை நாளுக்கு நாள் பெருகி வருகிறது. இந்த விஷயம் சுற்றுச் சூழல் பாதுகாப்புக் குழுக்கள், தன்னார்வ சமூக குழுக்களுக்கு முன் அறியா அளவில் சக்தியைக் கையளித்திருக்கிறது. ஆனால் இந்நிலை இன்று ஒரு சாத்தியம் மட்டுமே. பொது நன்மைக்கு பயன் படுமாறு சைபர் ஊடகம் பரிணாமம் பெறுவது சாத்தியமா ? என்ற கேள்வி இந்த இடத்தில் இயல்பாகவே எழுகிறது. இது மெய்ப்பட முடியுமா என்பதை ஒரு கேள்வி நிலையில்தான் வைத்துக் கொள்ளவேண்டும். இது நடை பெறுவதற்கு முன்பாக பொதுவான மட்டத்தில் தமிழ் குழுமங்களில் இதற்கு இசைவாக சமூக நோக்கம் கொண்ட ஒரு சைபர்வெளி பாரம்பரியம் நடைமுறையில் ஏற்பட வேண்டும்.ஆனால் சைபர் முயற்சிகள் பெரும்பாலும் தமிழ் பத்திரிகை சினிமா ஊடகங்களின் விரிவாக்கமாகவே பரிணாமம் பெற்று வருகின்றன. இவற்றில் சில உறுதியான சமூக குறிக்கோள்களுடன் செயல் படுகின்றன். குறிப்பாக இத்தகைய முயற்ச்களை உன்னியே இக் கட்டுரை.

படித்தவர்கள் – புலம் பெயர்ந்தவர்களாயினும் சரி, தாய் நாட்டில் வாழ்பவர்களானாலும் சரி, ஓரளவு ‘தெளிவுடன் ‘ சமூக அரசியல் பொருளாதாரப் பிரச்சனைகளில் நாட்டம் கொண்டிருக்க வேண்டுமா ? இல்லையா ? இவற்றைப் பற்றி ஒரு தெளிவுடன் சிந்திக்க வேண்டுமா ? மக்கள் பிரச்சனைகளின் அழுத்தங்களை ஓரளவேனும் எங்களால் உண்மையில் உணரக்கூடியதாக இருக்கிறதா ? இக் கேள்விகளுக்கு அனிச்சையான எழும் ‘ஆம் ‘ ‘இல்லை ‘ போன்ற பதில்களைத் தற்காலிகமாக ஒத்திப் போடுவோம். ‘சிந்தனைத் தெளிவு ‘ என்பதன் பொருள் கட்டுரை செல்லும் தன் போக்கில் விரியட்டும். ‘ தெளிவு ‘ இல்லாவிடின் இம்மாதியான உரையாடல்கள் ஒரு முடிவில்லா வட்டத்திற்குள் சுழன்று மடிகின்றன. பயனுள்ள உரையாடலுக்கு ஒரு சட்டத்தை ஏற்படுத்துவதுதான் இந்தத் ‘தெளிவு ‘.

சைபர் ஊடகங்களில் பல் வேறு சமூகப் பிரச்சனைகள் சூடாகவே அலசப் படுகின்றன. இதில் சாதி, சமயம், கார்கில், பொக்ரான் ஆகிய தலைப்புக்கள் குறிப்படத் தக்கவை. உரையாடல்கள் ஆழமாக நிலை கொள்ளும் முன்னரே உரக்கச் சத்தம் போடக் கூடியவர்களால் ஒவ்வொரு கூடாரங்களுக்கு இவை கடத்தப் படுகின்றன. பின்னர் இந்த இழை திசைமாறி எதையும் தெளிவு படுத்தாமல் அறுந்து விடுகிறது. படித்தவர்கள் மத்தியில் எந்தச் சமூகப் பிரச்சனைகளை எடுத்துக் கொண்டாலும் மிகுந்த குழப்பமே தெரிகிறது. உண்மையில் எங்களில் பலருக்கும் உறைக்கும் மாதிரியான கூர்மையான சமூக உணர்வு கிடையாது. கட்டுரைகள் உரையாடல்களை தங்கள் மனப்பிடிப்புகளை வெளிப் படுத்தவும் கண்டது கேட்டதை சொந்தக் கருத்துப் போல் கூறுவதற்குமே பயன் படுத்துகிறார்கள். இப்படியான சந்தை இரைச்சல்கள் கரிசனமிக்க பல குழுக்களின் நம்பகத் தன்மையையே பாதிக்கிறது.

நான் சமூக அரசியல் அறிஞன் அல்ல. சமூகவியல் கட்டுமானங்களைப் – Sociological and Political disciplines – பாவித்து விமர்சித்தால் ஒரு வேளை இக்கட்டுரை மிகவும் எளிமையாக்கூடத் தெரியலாம். இந்த விஷங்களை செaல்லவேண்டிய முறையில் சொல்கிறேனோ என்றுகூடத் தெரியவில்லை ஆனால் அக்கறையுடன் கூறுகிறேன் என்ற நம்பிக்கையுண்டு. என்னுடைய புரிதலை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதல்லாமல் இது ஆய்ந்து முடிந்த தகவல்களோ அன்றி உபதேசமோ அல்ல. இது அதிகப் பிரசங்கித்தனமாக்கூடத் தோன்றலாம் ஆனால் அவசியமான ஒரு எதிர் முனை (Counter point) என்று வைத்துக் கொண்டு தற்போதைக்கு கட்டுரையை முன்னெடுத்துச் செல்வோமா ? நான் சராசரி மனப்போக்கு கொண்டிருப்பதாகவே நினைக்கிறேன். ஆனால் சில சமயங்களில் வெறும் பார்வையாளனாக இருப்பதுகூட மன அழுத்தங்களை ஏற்படுத்தித் திசை மாறவே செய்கிறது. மண்ணாங்கட்டியோ மலர்ச் செண்டோ வீசுவதற்கு முன் ஒரு வேண்டுகோள். இந்த நாணயத்திற்கு இரு பக்கங்களுண்டு. நான் இங்கு கூறுபவை ஒரு பக்கம், அத்துடன் என் இடத்தில் நீங்களிருந்து இந்த ஜன்னல் ஊடாக நோக்கினால் மாற்றாக வேறு என்ன சொல்வீர்கள் என்பது மற்றது.

உளப்பாங்குகளும் (அதனால்) உரையாடல் தடங்கல்களும்

தீபத்தின் கீழ்த்தான் இருள் கவிகிறது – பழமொழி

அரசியல் பொருளாதாரம் போன்ற சமுதாயப்பிரச்சனைகள் பற்றி கூறும் பொழுது இவற்றைக் வெளிக் கொண்டுவருவதிலுள்ள பின்னணிச் சிக்கல்களை எளிமையாக கூறவிரும்புகிறேன். சமுதாயப் பிரச்சனை என்பது வெறும் ‘சொற்களோ ‘, ‘சேவையோ ‘ அன்றிக் ‘கொள்கைகளோ ‘ மாத்திரம் அல்ல. இவை உயிர்ப்புள்ள காயங்கள். எனவே, இவற்றைப் பற்றி வாதிடும் பொழுதே, பல உளப்பாங்குக் கூறுகள் – mindsets – சொல்லி வைத்தாற்போல் சூல் கொண்டு எழ மனக் குகையில் காத்திருக்கின்றன. எங்களை யறியாமலே உன்னும் இவற்றை மேவி பிரச்சனைகளை பொதுத் தளத்திற்கு கொண்டு கொண்டு வருவது வில்லங்கமான காரியமாகிறது. முன் கூறியது போல் பிரச்சனைகளின் வலுவான பகுதிகள் -குறிப்பாக மனக்கோணல்கள் prejudices மறைந்தே யிருக்கின்றன. ஒருவரின் அல்லது ஒரு குழு நோக்கில் பிரச்சனைகளைப் புரிந்து கொள்ளுதல் முதற்படி, பின் இந்த உள்வாங்கலை அவர்கள் வெளிக் கொண்டு வருவது இன்னொரு படி, இவர்கள் கூறுவதை மற்றவர்கள் எதிர் கொள்ளும் முறையோ வேறொரு படியாக அமைகிறது. இப்படியாக ஒவ்வொரு படியிலும் பல விஷயங்கள் ஒழுகிவிடுகின்றன. ஆக, இந்த தொடர்புச் சங்கிலியில் உள்ள சிக்கல்கள்தான் பிரச்சனைகள் மேலும் முடிச்சேறுவதற்கும் வீணான விவாதங்களுக்கும் காரணமாகின்றன.நேரம் வீணாவதைத் தவிர நன்மை ஏற்படுவதும் குறைவு.

மக்கள் கலாச்சாரத்தில் இடிச்ச புளிகள் (Lumpen)

‘உம்முடைய அபிப்பிராயம் எங்களுக்கு வேண்டப்பட்டால், நான் உமக்கு அதைச் சொல்லித் தருகிறேன் ‘

எடுத்த பொருளிலிருந்து கொஞ்சம் விலகி சில பொதுக் கருத்துக்களை இங்கு கூறவேண்டியுள்ளது. நவீன சமுதாய வளர்ச்சிப் போக்கில் ஒரு காலகட்டத்தில் மக்கள் கலாச்சாரம் என்று குறிப்பிடப் படும் mass culture அடையாளங் காணப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஊடகங்கள் முதலில் இதை இளக்காரமாகவும் பின்னர் அதுவே கொண்டாடப் படவேண்டியதொன்று எனவும் ஏற்பாடு செய்து கொண்டார்கள். எல்லாம் வியாபார நோக்கம் தான், இவற்றில் ஆனால் கொஞ்சம் காரணமும் இருக்கிறது எனத் தோன்றுகிறது. உண்மையில் அவரவர்கள் தங்கள் திறமைகளாால் மக்களை பச்சை மண்ணாகப் பிசைந்து கொண்டிருந்தார்கள். இப்படியாகப் ஒரு அமைந்த பெயரை (catchy name) குறிப்பிட்டவுடன் அத்துடன் சேர்ந்து அவர்கள் விரும்பத்தக்க பல சக்திகள் பத்திரிகைகளுக்கு வந்து குவிந்தன. பெயரைச் சூட்டுவதனால் அதற்கும் பொதுமனத்தளத்தில் ஒரு ஒவ்வும் தன்மையும் நம்பகரமான முத்திரையும் ஏற்பட்டு விடுகிறது.பல விஷயங்களுக்கு இது ஒரு குறுக்கு வழி.இடிச்ச புளி என்பதை ஆங்கிலத்தில் Lumpen எனலாமா ?

மக்களின் பெயரால் அவர்களின் பிரதிநிதிகளாக தலைவர்கள். தலைவர்களின் ஆட்சி பாங்கை (Style of governance) அனுசரித்தோ அன்றி எதிர்த்தோ இந்த நிலைப்பாடுகள் மூலம் சக்தி பெறும் வலிமையான பத்திரிகை நிறுவனங்கள் ஏற்பட்டன. இவை மக்கள் மத்தியில் அபிப்பிராயம் உருவாக்கும் களங்களாக விளங்கிவரும் போக்கு நன்றாக நிலை பெற்றுவிட்டது. தொழில் நுட்ப மாற்றங்களை இவர்கள் உடனுக்குடன் தமதாக்கிக் கொள்ளவதில் பணப்பிரச்சனை இருக்கவில்லை என்பதுடன் இதற்காக முற்போக்கு சின்னமும் இலகுவாகக் கிடைத்தது. மக்களுக்கு கருத்துகளை மட்டுமன்றி பல விஷயங்களில் அபிப்பிராயங்களையும் சிபாரிசுகளையும் பரிந்துரைக்கும் சக்தி (இதற்கு அவர்களுக்கு உள்ள தகுதியோ அன்றித் தகுதியீனமோ முக்கியமல்ல) ஏற்பட்டவுடன் கலை பொருளாதாரம் நுகர் பொருட்கள் உற்பத்தி என எல்லாவற்றிற்குமே நஷ்டத்தை மேற் கொள்ளாத பங்குதாரர் களானார்கள். படிப்படியாக இந்த வீச்சு விரிந்து கொண்டே போய் கொண்டிருக்கிறது. இந்த புதிய ஏற்பாடுகளில் மக்கள் ‘இப்படி நாங்கள் நினைக்கவில்லை ‘ என்ற மாதிரி ஏடாகூடமாக சொல்வதற்கு மாற்று வழிகள் மிகச் சிலவே இருந்தன. மக்கள் எதிரொலிகளை பதிவு செய்யும் ‘ஆசிரியருக்குக் கடிதம் ‘ பகுதியில் வேண்டுமானால் போட்டு விடுவார்கள். அதுவும் அதற்குரிய சூழலில் அசட்டுத்தனமாகப் படும்படி. இதனால் எதிர் கருத்துகளுக்கும் இடமளிக்கும் பெருந்தன்மை கூட போற்றத்தக்கதாகி விடுகிறது.

சைபரின் ஊடாடும் (Interactive) தன்மை

இந்த நிலையில்தான் இடிச்ச புளியாகாமல், நாங்கள் திரும்ப பதிலளிக்கக் கூடிய, வடிகட்டாமல் வெளியிடக் கூடிய ஊடகம் உலக வலை. இது ஒரு ஊடாடும் ஊடகம். Interactive medium. இந்த தொழில் நுட்பம் மக்களின் கைகளில் சக்தியை அளிக்க ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுக்கிறது. இதன் வீச்சு (range) எங்கள் பாவனை முறையில்தான் தங்கியிருக்கிறது. ஆனால் பத்திரிகைகள் இதை அறியாமல் இல்லை. அவர்களும் வலை விரித்திருக்கிறார்கள். அத்துடன் என்ன நடக்கிறது இங்கெல்லாம் என்றும் நோட்டம் விடாமல் இருக்க மாட்டார்கள். இதை ஒரு குறைபாடாகச் சொல்லவில்லை. இப்படியான ஊடாடட்டங் களினால் ஓரளவு நன்மையே ஏற்படும். அபிப்பராயங்கள் மறு ஊட்டம் (Feed back) பெறுவது சமநிலைகளை நிறுவ உதவும்.

இந்த இடத்தில் ஒரு கேள்வி. ஒரு முக்கிய கட்டத்தில் அரிய சந்தர்ப்பத்தை இழந்து வருகிறோமா ? சைபர் உலகம் வளர்சியின் ஆரம்ப கட்டத்தில் இருப்து ஒரு அரிய சந்தர்ப்பம். உயர் தொழில் நுட்பங்களுடன் ஆரம்ப காலங்களிலிருந்தே தம்மை இணைத்துக் கொண்ட சமுதாயங்கள் பின் எப்பொழுதுமே அந்த முன்னணி நுனியை தக்க வைத்திருக்கின்றன என்பது வரலாறு. விழிப்புடன் இயங்கும் சைபர் குழுமங்களுக்கு சமூகத்தில் சாதிப்பதற்கு சாத்தியங்கள் அதிகம். இவற்றை மனத்திற் கொண்டு பின்னணிகளை தொடர்புபடுத்த முயற்சிக்கிறது கட்டுரை.

தமிழ் ஊடகங்களின் நிலைப்பாடு

‘தமிழ் ஊடகங்கள் 50 வருடங்களுக்கு மேலாகவே வரலாறு கலை கவிதை என எல்லாவற்றிற்குமே எது மிகை எது ‘நல்ல விஷயம் ‘ எது பிழை, யார் யார் குதிரை மேல் சிந்து வெளிக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் என்பன போன்றவற்றை எழுதாச் சட்டங்களாக (implicitly) நடைமுறைப் படுத்தி வருகின்றன. இவை மறை பொருளாக முடிந்த முடிவாக எங்கும் ஊடுருவியிருப்பதால் வாசகர்கள் இத்துடன் கூட்டுப் போக வேண்டியதுதான். கேள்விகளுக்கே இடமில்லை ஏனெனில் கேள்வி கேட்க எங்கு கொக்கி போடுவதென்பதை முதலில் கண்டு பிடிக்க வேண்டும். இதற்குள் அடுத்த வாரச் சஞ்சிகை புதுப் பொலிவுடன் வந்து விடும். வரையறைகளின் ஒரு பகுதியில் ‘நல்ல சென்டிமென்ட் ‘ என்னும் வகையில் பொதும்பலாக வலுவேதுமின்றி வற்புறுத்தப் படுவதும் மிகுதிப் பகுதியில் சுறுசுறுப்பாக விறுவிறுப்பாக சினிமாவுக்கும் நுகர் பொருட்களுக்கும் சந்தை ஏற்படுத்துவதாகும். இவற்றால் முன்செலுத்தப் படும் பெறுமானங்கள் நாளாந்த வாழ்க்கையுடன் பாலம் போட முடியாத நீண்ட விரிசல்களை வாசகர்களில் ஏற்படுத்துகின்றன. மார்புக் கச்சை விளம்பரத்துக்கும் தங்க ஆபரண விளம்பரத்துக்கும் இடைப்பட்ட இடத்தில், மறுதிசையில் பருவம் பூத்து திமிறும் சினிமா நடிகையின் பொக்கிளுக்கு இரு விரல் கீழேயும் ஒரு கட்டம் போட்டு, மகாத்மா காந்தி கஸ்துாரி பாய்க்கு சொன்னது துணுக்காகியிருக்கும்.இப்படியான துணுக்குத்தனம் ஒரு ஒயிலேறிய (sophistication) நிலைக்கு உயர்தப்பட்டு விட்டது. பத்திரிகை ஊடகம் தமிழ்ச் சினிமாவின் கண்ணாடிப் பிம்பமாகி, அதாவது மென் காம Soft Porno சுருள்களை ஒட்டுப் போட்டுக் காட்டி மக்களை மெல்லிய லாகிரியில் தொடர்ந்து வைத்திருக்க பழக்கி விட்டன. நான் குதுாகலக் கொல்லியல்ல – kill joy. இப்படியான வியாபாரத்தில் இவை மென்காம பொதிகள் என்பதை அறிவித்து அதை மக்கள் தெரிந்து ஏற்றுக் கொண்டால் கொண்டால் இதில் நான் சொல்ல எதுவும் இருக்காது. ஆனால் ஆன்மீகம், இந்தியத் தேசீயம், குடும்ப மதிப்பீடுகளை (நுகர் பொருட்கள் குடும்பங்களுக்குத்தானே விற்பனை செய்யலாம்) உள்ளடக்கிய நல்ல மதிப்பீடுகளின் பாதுகாவலர்களான பிம்பங்களுடன் இவை சுற்றுலாச் செய்கின்றன. இந்த மாதிரியான முத்திரையிட்ட பொதிதல் (packaging) தமிழ் சினிமா மற்றும் பத்திரிகை ஊடகங்களின் தனிப் பெரும் தன்மையாகி விட்டது. மெகா இயக்குனர்கள் நம்ப முடியாத உச்சிக்கு இதை வளர்த்தெடுத்திருக்கிறார்கள். கலையென்பது சில நல்ல சென்டிமென்ட் களை துாவிய அதிக முலாம் பூசப்பட்ட ஜிகினா என்றாகிவிட்டது. எங்கள் காதல் காட்சிகள் துரதிஷ்டவசமாக சிம்லாவில் நடை பெறுவதில்லை. எங்களில் துாசு வியர்வை படிகிறது (மேக்கப்மன் நாம் விரல் சொடுக்க வருவதில்லை). நாங்களும் சண்டை பிடிக்கிறோம் ஆனால் சினிமா கதையில் வருவது போன்று அவ்வளவு கலைத் தன்மையுடன் அல்ல. ஆனால் இதுதான் எங்கள் வாழ்க்கை. தமிழ்ச் சினிமா என்பது, ஏப்பத்தை தாளத்துடன் விடுவது, சங்கீதத்திற்கு ஏற்ப குசு விடுவது போன்ற செயற்கையான put up கலை. கொஞ்சம் முயன்றால் கைவரலாம். இது தான் தமிழ்கலாச்சாரம் என நம்பவைத்து (தாங்களும் நம்பி) தங்களுக்குத் தோதான சில படிமானங்கள் கொண்டு தமிழ் பொது மனத்தை உருவாக்கி பின் அதன் நம்பகத் தன்மை சிதையாமல் பவ்வியமாக தொடர்ந்தும் ஊட்டம் கொடுப்பதுதான் தமிழ் ஊடகங்களின் போக்கு ‘ Author in Tamil.net

கிளிப் பேச்சுக்கள் (Cliche)

மேடைப் பேச்சு, சினிமா,பத்திரிகைகள் ஆகியவை தம் வழமையான சமூக அக்கறையற்ற போக்குகளுக்கேற்ப தமிழை பொருளற்ற வெற்றுக் கிளிப் பேச்சுக்கு – Cliche – பழக்கபடுத்தி விட்டன. துணுக்குத்தனமான தகவல்கள், தொடர்பில்லாத சிந்தனைக் கோலங்கள், நிகழ்வுகளையும் தலைவர்களையும் மிகைப்படுத்தும் அல்லது மறு துருவத்தில் இழிவு படுத்தும் போக்குகள் செல்வாக்குப் பெற்று விட்டன. சுருங்கக் கூறின் திருத்தமில்லாத விஷயங்களே பளபளப்பாக அச்சாகின்றன. நாளாந்த வாழ்கையில் முகம் கொடுக்கும் பிரச்சனைகளை உள் நோக்கும் தன்மைகள் இங்கு அடங்குவதில்லை. கேட்டால் ‘ மக்களுக்கு வாழ்வில் பல பிரச்சனைகள். அதை மறக்கவே சினிமாவுக்கு வருகிறார்கள் ‘ என்ற கிளிப்பிள்ளை மறுமொழி எல்லா வேறு பல காலமாகச் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். மக்களின் பிரச்சனையை மறக்கடித்தால் அவை பற்றி பொதுத் தளத்தில் எப்படிச் சிந்திக்க முடியும். பொழுது போக்கிற்கு நான் எதிரியல்ல ஆனால் ஏதாவது ஒரு சமநிலை வேண்டும்.

இப்படியான போக்குகளை உள்ளடக்கிய ஊடகங்களையே உயர் கலையாகவும் பெரும் சிந்தனைகளாகவும் ஒத்துக் கொண்டுவிட்டோம்.இவற்றால் ஏற்படும் விளைவுகளையோ அன்றி இவை இப்படி மக்களுக்குப் பாதகமாகச் செயல்படுகின்றன என்ற ஒரு அதிருப்தி உறைப்புக்கூட தேன்றாதபடி இவற்றை உள்வாங்குகிறோம். இவற்றிற்குப் பழக்கப்பட்டு இவை ஏற்படுத்தும் பெறுமானங்களை கருத்துக்களை இயந்திரரீதியாக செரித்துக் கொள்வதும் எமது இயல்பாகிவிட்டது. இதுகூடப் பரவாயில்லை. இப்படி முக்கிய விஷயங்களில் எங்களை அறியாமலே எாங்கள் மூளை சலவை செய்யப்படுகிறது என்பதையே மறந்துவிடுகிறோம். இப்படியே படித்த தமிழர்களின் மனவெளிகள் ஆக்கிரமிக்கப் பட்டு வருகின்றன. எங்கள் மானசீக உலகங்களை பொது ஊடகங்களே வகுக்கின்றன. வல்லான் வகுத்த வழி.

வாய்ப்பந்தல்

தமிழைப் பற்றியே தமிழ் அலாதியாகக் கூறும் திறனுக்கு வளர்க்கப்பட்டிருக்கிறது.இன் தமிழ்,தேன் தமிழ் இனனோரின்ன தமிழ் போன்ற அடை மொழிகள் வேறு ஒரு மொழிக்கு இவ்வளவு தாராளமாக வழங்கப் பட்டிருக்கிறதா தெரியவில்லை. சொல்லப் போனால் இதனால் எனக்கு பெரிய வருத்தம் ஒன்றும் கிடையாது, ஆனால் இந்த ஒன்றையே 50 வருடங்களாக தமிழ் செய்து வருகிறது என்றால் கொஞ்சம் கவலை ஏற்படத்தான் செய்யும். சமுதாயம் பற்றியோ, உறவுகள் பற்றியோ அன்றி அறிவியல் பற்றியோ அக்கறையுடன் கூறப் புகும் பொழுதுதான், மொழியின் பிரயோகத்தில் ஒரு நேர்மையான நேரிய – straight கூரிய – focussed தன்மைகள் மிகவும் வேண்டப் படுவது புலனாகிறது. இந்தக் கூர்மையும் நேர்மையும் மனத்திற்கே தேவைப்படுகிறது- மொழிக்கல்ல.என்றாலும் இப்படியான மொழி வழக்குகள் பரவலாக பாவனையில் இல்லாவிடின் பொது மனத்தில் இந்த விஷயங்கள் அரங்கேறாது. சில துறைகளில் சில அறிஞர்கள் செய்யும் சாதனை பற்றி இங்கு நான் குறிப்பிட வில்லை. பொது மனத்தளம் என்னும் பொழுது பலரும் பங்கு பற்றும் ஒரு கூட்டான சமூகச் சிந்தனை முயற்ச்சி. சில மதிப்பீடுகள், நடத்தைகள் ஆகியவற்றிற்கு பொதுவான மன அரங்கில் பலரும் பகிர்ந்து கொள்ளும் படியாக நாம் ஏற்படுத்திக் கொள்ளும் அர்த்தம். எல்லோருமே இந்த மதிப்பபீடுகள் நடத்தைகள் ஆகியவற்றின் மறுசெய்கையில் (reworking) அறிந்தோ அறியாமலோ ஈடுபடுகிறோம். இந்த வகையில் தமிழ் மொழியின் தற்போதைய பாவனை பொது அரங்கத்தில் இன்று அறிவு சாராத மலினமான உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தவே சிறப்பாகப் பயிற்றுவிக்கப் பட்டுள்ளது. இந்த கட்டுரை எழுதும் பொழுது சொற் பிரயோகத்திற்காக பட்ட பாடு இதையே உறுதிப் படுத்துகிறது.

கடந்த 50 ஆண்டு தமிழ்ச் சமூகத்தின் அரசியல் கலாச்சாரம், கலைகளின் இயல்புகள் வாழ்க்கை முறைகளின் மாற்றங்கள் ஆகியவற்றை நோக்கினால் தெரிவது என்ன ? தமிழரின் பொதுமனத் தளத்தில் பாரிய மாற்றங்கள் – பெறுமானங்கள், மனக்கோணல்கள் ஆகிய அடித்தளங்களில் ஏற்பட்டு வருவது தெரிகிறது. இம் மாற்றங்களுக்கும் இன்றைய தமிழ்ச் சமுதாய நிலைமைக்கும் நெருங்கிய தொடர்புண்டு. இம்மாற்றங்கள் எல்லாவற்றிற்குமே ஏதோ ஒரு வகையில் தமிழ் ஒரு முக்கிய கருவியாகி நின்று இயங்கியது ஆனால் இன்று நிறையவே தேய்மானமடைந்து களைத்து விட்டது.

Series Navigation