• Home »
  • கதைகள் »
  • எகிப்தின் எழிலரசி கிளியோபாத்ரா (பேரங்க நாடகம்) அங்கம்:7 காட்சி:10)

எகிப்தின் எழிலரசி கிளியோபாத்ரா (பேரங்க நாடகம்) அங்கம்:7 காட்சி:10)

This entry is part of 24 in the series 20070503_Issue

சி. ஜெயபாரதன், கனடா


ரோமைப் புறக்கணித்தார் ஆண்டனி!
அதற்கு மேலும் அடாதன செய்தார்
அலெக் ஸாண்டிரியா விலே!
அவரது பண்பாடே அப்படித்தான்!
அங்காடித் தளத்து வெள்ளி மேடையில்
ஆண்டனியும், கிளியோ பாத்ராவும்
பொன்னா சனத்தில் அமர்ந்து
எல்லோருக்கும் தெரியு மாறு
அரசன், அரசியென அறிவித்தார்!
அவரது காலடியில் சீஸரின் புதல்வன்!
காம மோகத்தில் சட்டம் மீறிய போக்கு!
சிரியா, ஸைப்பிரஸ், லிடியா நாடுகளை
பரிசாக அளித்து அவளை
ஏகாதி பத்திய ராணி ஆக்கினார்! … (தளபதி அக்டேவியஸ்)

வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் (ஆண்டனி & கிளியோபாத்ரா)

கள்ளத் தனமாய் உள்ளே வந்ததும் ஏனோ?
ஆண்டனியின் மனைவிக்குக் காவலர் தேவை,
உள்ளே நுழையுமுன் வருகையை அறிவிக்க!
ரோமின் சந்தைப் பெண்போல் நுழைகிறாய்!
நமது செல்வந்தப் பந்தத்தைச் சிதைத்தாய்!
அதனை இ ழப்பின் அன்பின் பிணைப்பறு படும்!
கடற்படை யுடன் நாட்டில் உன்னை
வாழ்த்தி வரவேற்க நாங்கள் வர வேண்டும். … [தளபதி அக்டேவியஸ்]

வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் (ஆண்டனி & கிளியோபாத்ரா)

ஏமாந்த என்னரும் சகோதரி! கிளியோபாத்ரா
உன்பதியைத் தன்வசப் படுத்தினாள்! ஆண்டனி
தன் நாடுகளை வேசிக்குத் தானம் செய்தார்!
கப்பப் பணத்தை அரசரிடம் கறந்து,
இன்று போருக்கு அழைக்கிறாள் எம்மை! … [தளபதி அக்டேவியஸ்]

வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் (ஆண்டனி & கிளியோபாத்ரா)

ஒவ்வொரு ரோமானிய இதயமும்
உன்னை நேசிக்கும்.
உன் மீது அனுதாபம் காட்டும்.
பிற மனையாள் பின்னே சென்றுனை
மறந்த ஆண்டனி மேல் வெறுப்படைவர்!

வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் (ஆண்டனி & கிளியோபாத்ரா)

கதைச் சுருக்கம்: கிரேக்க மகாவீரர் அலெக்ஸாண்டர் பரம்பரையில் வந்த எகிப்தின் வசீகர மங்கை, ஏழாம் டாலமியின் புதல்வியாக கி.மு. 69 ஆம் ஆண்டில் அலெக்ஸாண்டிரியாவில் பிறந்தாள். தந்தை டாலமி மரணம் எய்திய பிறகு கிளியோபாத்ராவும் அவளது இளைய தமையன் டாலமியும் ஒன்றாகச் சேர்ந்து எகிப்தை ஆண்டார்கள். மூன்றாண்டுகள் கழித்துக் கணவனும், தம்பியுமான 15 வயது டாலமி கிளியோபாத்ராவை நாடு கடத்திப் பிறகு தானே அரசாண்டான். சிரியாவுக்கு ஓடிய கிளியோபாத்ரா, தம்பியைப் பலிவாங்க அப்போது அலெக்ஸாண்டிரியாவுக்கு வந்த ரோமானியத் தளபதி ஜூலியஸ் சீஸரின் உதவியை நாடுகிறாள். சீஸரைக் கவர்ச்சியால் மயக்கி, எகிப்துக்குத் தானே அரசியாக வேண்டு மென்றும், சகோதரன் டாலமி அகற்றப்பட வேண்டு மென்றும் வற்புறுத்தி வெற்றியும் பெற்றாள். சீஸர் கிளியோபாத்ராவின் தேன்நிலவு நீடித்து அவளுக்கு ஓர் ஆண் மகவு பிறந்தது. எகிப்தில் நடத்திய சீஸரின் தாம்பத்திய வாழ்க்கையை ரோமானியர் ஏற்று கொள்ளாமல் அவரை வெறுத்தனர்!

முடிசூட்டிக் கொள்ள ரோமுக்குச் சீஸர் மீண்டதும், செனட்டர் செய்த சதியில் சீஸர் கொல்லப்பட்டார். சீஸர் கொலைக்குப் பின் ரோமில் பெரும் குழப்பம் உண்டாகி மார்க் ஆண்டனி, அக்டேவியன் ஆகியோரது நேரடிக் கண்காணிப்பால் ரோம் சாம்ராஜியத்தில் அமைதி நிலவியது. நேரடியாக அலெக்சாண்டிரியாவுக்குக் காண வந்த ஆண்டனியைக் கவர்ச்சியால் மயக்கித் தன் காதல் அடிமையாய் ஆக்கினாள் கிளியோபாத்ரா. ஆண்டனியின் தேனிலவு நீடித்து ரோமானிய செனட்டர்களின் சீற்றத்தையும், வெறுப்பையும் மார்க் ஆண்டனி பெறுகிறான். அக்டேவியன் தலைமையில் ரோமானியப் படை ஆண்டனி மீது போர் தொடுத்து வெற்றி அடைகிறது. எகிப்தில் தனித்துப் போன ஆண்டனியும், அக்டேவியன் உடன்படிக்கைக்கு அடி பணியாத கிளியோபாத்ராவும் பயங்கர முடிவைத் தேடிக் கொள்கிறார்கள்.

ஆண்டனி & கிளியோபாத்ரா
மூன்றாம் பாகம்

நாடகப் பாத்திரங்கள்:
எகிப்தின் அலெக்ஸாண்டிரியாவில்:
கிளியோபாத்ரா: எகிப்தின் பட்டத்தரசி
ஆண்டனி: ரோமாபுரியின் மூன்று தளபதிகளில் ஒருவர்
டையோமீடிஸ்: கிளியோபாத்ராவின் பணியாள்
ஸெலியூகஸ்: கிளியோபாத்ராவின் கணக்காளி
பெல்லோடோரஸ்: கிளியோபாத்ராவின் பாதுகாப்புக் காவலன்.
பிதாதீதா: கிளியோபாத்ராவின் ஆயா
சிஸேரியன்: கிளியோபாத்ராவின் மகன்

ரோமாபுரியில்:
ரோமின் தளபதி: மார்க் ஆண்டனி,
அக்டேவியஸ் சீஸர்: ரோமின் இரண்டாம் தளபதி, ஜூலியஸ் சீஸரின் சகோதரன் மகன்
லெப்பிடஸ்: ரோமின் மூன்றாம் தளபதி
எனோபர்பாஸ்: ஆண்டனியின் ஆலோசகன், பாதுகாவலன்
கானிடியஸ்: ஆண்டனியின் போர்த் தளபதி
டெமிட்ரியஸ்: ஆண்டனியின் நண்பன்
•பிலோ: ஆண்டனியின் நண்பன்
ஸெக்டஸ் பாம்ப்பி (கொல்லப்பட்ட போர்த் தளபதி பாம்ப்பியின் வாலிப மகன், இளைய பாம்ப்பி)
அக்டேவியா (ஆண்டனியின் இரண்டாம் மனைவி, அக்டேவியஸின் சகோதரி)

கிளியோபாத்ரா
அங்கம்:7 காட்சி:10

ரோமா புரியின் நிலைமை: •பிலிப்பிப் போரில் புரூட்டஸ், காஸ்ஸியஸ் மற்ற சதிகாரர் யாவருமிறந்த பிறகு, ஆண்டனி, அக்டேவியஸ், லெப்பிடஸ் மூவர்களின் கூட்டு மேற்பாட்டில் ரோமாபுரி இயங்கி வருகிறது. ஜூலியஸ் சீஸர் கொலையாகி இரண்டாண்டுகளுக்குப் பிறகு ஆண்டனி கிளியோபாத்ராவைக் காண எகிப்த் வருகிறான். மனைவி •புல்வியா மரணம் அடைந்த பிறகு, ஆண்டனி தனிமையாகிக் கிளியோபாத்ரா மீது நாட்டம் உண்டாகுகிறது. அதே சமயத்தில் நிதிக் களஞ்சியம் காலியாகிப் போர்வீரர்களுக்குக் கூலி கொடுக்க நிதியின்றிப் பணம் திரட்ட வேண்டி, ஆண்டனி எகிப்து செல்லத் திட்டமிடுகிறான். எகிப்த் அரசியிடம் நேராகக் கையேந்திப் பிச்சை கேட்கத் துணிவின்றி, கிளியோபாத்ரா தன்னைக் காண வரவேண்டும் என்று காவலர் மூலம் உத்தரவு அனுப்புகிறான். ஆனால் கிளியோபாத்ரா எகிப்த் தளத்தில் தானிருப்பதாகவும், ஆண்டனிதான் அவளைக் காண வரவேண்டும் என்று மறுமொழி அனுப்புகிறாள். எகிப்துக்கு வந்த ஆண்டனி தன் மனைவி புல்வியா போர்க்களத்தில் தனித்துப் போய் நோயில் மரணமடைந்த தகவல் கேட்டு மனம் நோகிறான். ரோமுக்கு மீளவும் விரும்பாது, கிளியோபாத்ராவின் கவர்ச்சியிலிருந்து மீளவும் முடியாது திண்டாடுகிறான் ஆண்டனி. இளைய பாம்ப்பி ரோமாபுரியைத் தன்வசமாக்க முயற்சிக்கிறான். கிளியோபாத்ராவிடம் மனதைப் பறிகொடுத்த ஆண்டனி ரோமுக்கு மீளத் தயங்குகிறான். அக்டேவியஸ் தன் தங்கையை மணக்க வழி செய்து ஆண்டனியை மைத்துனன் ஆக்கிக் கொள்கிறான். திருமணத்தைக் கேள்விப்பட்ட கிளியோபாத்ரா வெகுண்டெழுகிறாள். ஆண்டனி எகிப்துக்கு மீள்கிறான்.

++++++++++++++++++

கிளியோபாத்ரா
அங்கம்:7 காட்சி:10

நேரம், இடம்: போர் முனையில் ஓரிடம், பகல் வேளை.

நாடகப் பாத்திரங்கள்: தளபதி அக்டேவியஸ், தங்கை அக்டேவியா, போர்த் தளபதி அக்கிரிப்பா, மெஸ்ஸேனஸ்

காட்சி அமைப்பு: ஆண்டனி மனைவி அக்டேவியாவை மறந்து எகிப்தில் நிரந்தரமாகக் கிளியோபாத்ராவுடன் அரண்மனையில் தங்கிக் கிடப்பது ரோமானியத் தளபதி அக்டேவியஸின் சினத்தைக் கிளப்புகிறது. தங்கையிடம் கூறித் தன் வெறுப்பைக் காட்டி எகிப்துக்குச் செல்ல முற்படுகிறான்.

அக்டேவியஸ்: அக்கிரிப்பா! பாரிந்த அநியாயத்தை! பரிதாபப் படுகிறேன் பரிவுள்ள என் சகோதரிக்கு! படுதுயரில் அவளைத் தனியே தவிக்க விட்டு, ஆண்டனி பரத்தையின் காலடியில் கிடக்கிறார்! ரோமாபுரியின் பாராக்கிரச் சிங்கம் காமாந்தகியின் காந்த விழிகளால் சுடப்பட்டு வீழ்ந்து கிடக்கிறது. சீஸரும் அப்படித்தான் மோசக்காரியின் தாசரானார்! அவள் ஒரு வேசி! கப்பம் கட்டி நமக்குக் கும்பிடு போட வேண்டிய மோகினி, ஒப்பற்ற ஆண்டனியைப் பெட்டிப் பாம்பாய் ஆக்கி விட்டாள்! அதற்குக் காரணி கிளியோபாத்ராவா? இல்லை, இல்லை! ஆண்டனிதான்! அக்கிரிப்பா! பார்! எகிப்துக்குச் சென்று ஆண்டனியைக் கைது செய்து, நான் அக்டேவியாவின் காலடியில் விழ வைப்பேன்! என் உறுதி மொழி யிது!

அக்கிரிப்பா: சீஸரும் அப்படித்தான் சினத்துடன் எகிப்துக்குச் சென்றார்! அப்புறம் என்ன ஆனது? ஆண்டனியும் அவரைப் போல் கிளியோபாத்ராவை அடக்கத்தான் போனார்! அத்தனை பேரும் அப்புறம் அவளுக்கு அடிமை யானார்! அவளது கைப் பொம்மையாய் அடங்கிப் போனார்! இப்போது நீங்கள் அவரைப் பின்பற்றி எகிப்துக்குப் போகிறேன் என்று உறுதி கூறுகிறீர்! கிளியோபாத்ரா ஒரு சிலந்தி பூச்சி! அவளது வலையில் சிக்கினால் நீங்களும் விழுங்கப் படுவீர்! அவளது மேனியின் தீக்கனலில் நீங்களும் மெழுகாய் உருகிப் போவீர்!

அக்டேவியஸ்: அலெக்ஸாண்டிரியாவுக்கு நான் செல்வது கிளியோபாத்ராவை அடக்குவதற்கு அல்ல, ஆண்டனியைப் பிடிப்பதற்கு. ரோமானிய செனட்டரைத் திட்டி யிருக்கிறார் ஆண்டனி! அலெக்ஸாண்டிரியா அங்காடி வீதிப் பீடத்தில் அகங்காரியுடன் பொன்னாசனத்தில் அமர்ந்து, தன்னை எகிப்தின் சக்கிரவர்த்தி என்று அறிவித்திருக்கிறார்! அருகில் சீஸரின் மகன் சிஸேரியன் அமர்ந்திருந்தானாம்! சிரியா, சைப்பிரஸ், லிதியா நாடுகளைக் கிளியோபாத்ராவுக்கு வெகுமதியாக அளித்திருக்கிறார் ஆண்டனி! அது ஒப்பந்த துரோகம்! என்னைக் கேளாமல், லெப்பிடஸ் அறியாமல் ரோம் சாம்ராஜியத்தின் மூன்று நாடுகளைக் காமக் கிழத்திக்குத் தானம் கொடுத்துள்ளார்? கிழக்காசிய நாடுகளுக்கு கிளியோபாத்ராவை முழு ஆதிக்க மகாராணியாக ஆக்கியுள்ளார். அனைத்தும் எங்களுக்குத் தெரியாமல்! அனைத்தும் ரோமுக்கு எதிராகச் செய்த ராஜதுரோகம்! என்னால் தாங்க முடியவில்லை! வேசிக்கு பொன்னும் பொருளும் கொடுக்கலாம்! தேசங்களை யார் வேசிக்கு கொடுப்பார்? காமப் பித்தன்தான் அப்படித் தானம் செய்வான்!

மெஸ்ஸேனஸ்: மாளிகை விருந்துகளில் சிற்றரசருடன் கலந்து உரையாடும் போது கிளியோபாத்ராவின் கணவனாகக் காட்டிக் கொள்கிறாராம் ஆண்டனி! எப்போது அவரது ரகசியத் திருமணம் நடந்தது என்பது தெரியவில்லை?

[அப்போது திடீரென அக்டேவியா தலைவிரி கோலமாய் ஆவேசமுடன் நுழைகிறாள்]

அக்டேவியா: [வேதனையுடன்] என்ன, என் கணவருக்கு அடுத்தொரு திருமணமா? நானிருக்க எப்படி வேறொருத்தியை மனைவியின் பீடத்தில் அவர் வைக்கலாம்?

மெஸ்ஸேனஸ்: அக்டேவியா! கிளியோபாத்ராதான் ஆண்டனிக்கு முதல் மனைவி! நீங்கள் அவருக்கு இரண்டாம் … மனைவிதான்!

அக்டேவியா: [சினத்துடன், கண்ணீர் கலங்க] மூடு வாயை! அப்படிச் சொல்லாதே. என் நெஞ்சம் கொதிக்கிறது! கிளியோபாத்ராவை அவர் மணக்க வில்லை என்று என் மனம் சொல்கிறது. அதுதான் உண்மை.

அக்டேவியஸ்: [கேலியாக] அந்த பாலைவன மோகினி உன் கணவரின் ஆசை நாயகி என்று உன் மனம் சொல்கிறதா? அந்த ஆசை நாயகி ஒர் வேசி என்று உன் மனம் சொல்கிறதா? அந்த வேசிக்கு உன் கணவர் ஒரு தாசன் என்று உன் மனம் சொல்கிறா? [சிரிக்கிறான்]

அக்டேவியா: [முகத்தை மூடிக் கொண்டு] சகோதரா, போதும் அவரைக் குத்தி பேசி என்னைக் கொல்லாதே! … அந்த உத்தம ரோமனை நீதான் என் கழுத்தில் கட்டினாய்! அதைத்தான் என் மனம் சொல்கிறது.

அக்டேவியஸ்: அருமைச் சகோதரி! தலை விரிகோலத்தோடு அரசி உடைகளை அணியாது ரோமாபுரி வேலைக்காரி போல் காட்சி தருகிறாய்! உன்னைக் கண்டால் ஆணழகன் ஆண்டனி மயங்க வேண்டாமா? கிளியோபாத்ராபோல் ஒப்பனையாக அணிந்து வாலிப மாதான நீ ஆடவனைக் கவர வேண்டாமா? சகோதரி! முத்தளபதிகளில் மூத்தவரை நீ மணந்தவள்! மறந்து விடாதே! உனக்கெனச் சில பாதுகாப்பாளர் தேவை. நீ வரும் முன்பு உன் வருகை அறிவிக்க ஒரு காவலன் தேவை. எப்போது நீ ராஜ பரம்பரையில் வந்ததாகக் காட்டிக் கொள்ளப் போகிறாய்?

அக்டேவியா: [கண்ணீருடன்] நான் திடீரென ஏன் ஓடி வந்தேன் என்று தெரிந்து கொள் சகோதரா! என் கணவர் மீது கோபங் கொண்டு, எனக்காகப் போர் தொடுக்க நீ புறப்பட்ட செய்தி கேட்டு அவர் வருந்துகிறார். என் கடித்ததில் நமக்குள் போர் வேண்டாம் என்று சொல்ல உன்னிடம் என்னைத் தூதாக அனுப்பி யிருக்கிறார். சகோதரா! என்னிரு கண்களான நீங்கள் இருவரும் சண்டை யிட்டுத்தான் சாக வேண்டுமா? ஆண்டனி மாண்டால் என் கதி என்னவாகும்? மீண்டும் விதவையாக வேதனைப் பட வேண்டுமா? அல்லது என்னுறவுச் சகோதரனை நானிழக்க வேண்டுமா? ஒருவேளை நானிருவரையும் இழக்க நேர்ந்தால் முற்றிலும் தனித்துப் போவேன்.

அக்டேவியஸ்: அக்டேவியா! உன்னை மட்டும் ஆண்டனி புறக்கணிக்க வில்லை! ரோமாபுரி கைப்பற்றிய நாடுகளைத் தன் காமக் கிழத்திக்கு தானமாகக் கொடுத்தது மன்னிக்க முடியாத குற்றம்! நாட்டுத் துரோகம்! உனக்காகப் போரிட வேண்டாம் என்றாலும், ரோமுக்காக நான் ஆண்டனியுடன் போரிடத்தான் வேண்டும்! என்னைத் தடுக்காதே! நான் உனக்குச் சகோதரன்! ஆனால் ரோம் சாம்ராஜியத்துக்கு நான் முதன்மைக் காவலன்! போரை நிறுத்த முடியாதென்று உன் கணவனுக்குக் கடிதம் எழுது!

அக்டேவியா: [கண்ணீர் கலங்கி] சகோதரா! போரை நிறுத்த வேண்டுமானால் நீ விடும் நிபந்தனைகள் என்ன? அதை நான் என் கணவருக்கு முதலில் எழுத வேண்டும். எப்படியாவது நான் போரை நிறுத்த வேண்டும்.

அக்டேவியஸ்: என் நிபந்தனைகள் இவைதான்! முதல் நிபந்தனை: கிளியோபாத்ராவுக்குத் தானம் வார்த்த நாடுகளை, மீட்டு ரோமாபுரிக்கு மாற்ற வேண்டும். இரண்டாம் நிபந்தனை: கிளியோபாத்ராவைக் கைவிட்டு உன்னிடம் மீள வேண்டும் ஆண்டனி. மூன்றாம் நிபந்தனை: எகிப்த் நாட்டை ரோமாபுரியிலிருந்து ஆட்சி செய்ய, ஆண்டனி எங்களுடன் ஒன்றாய்ச் சேர வேண்டும்.

அக்டேவியா: முதல் நிபந்தனையும், மூன்றாம் நிபந்தனையும் ஒப்புக் கொள்ளப் படலாம்; ஆனால் இரண்டாம் நிபந்தனை நிறைவேறுமா என்று தெரியாது எனக்கு! கிளியோபாத்ரா என் கணவரின் மனத்தைக் கட்டிப் போட்டிருக்கிறாள். என்னால் அந்த முடிச்சை அவிழ்க்க முடியவில்லை.

அக்டேவியஸ்: அக்டேவியா! அதைச் செய்யத்தான் நான் எகிப்துக்குப் போகிறேன். உன்னால் செய்ய முடியாததை என்வாள் சாதிக்கும் பார்! கிளியோபாத்ராவின் காலடியில் அடிமையாய்க் கிடக்கிறார் ஆண்டனி! அவருக்கு விடுதலை அளிக்கத்தான் நான் அலெக்ஸாண்டிரியாவுக்குப் போகிறேன்.

அக்டேவியா: சகோதரனுக்கும், கணவனுக்கு மிடையே நசுக்கப் படுவது நான்! யார் பக்கம் சேர்வது நான்? யார் பக்கம் சேரக் கூடாது நான்? தெரியவில்லை எனக்கு! தெளிவான பாதை எது? சிந்தை குழப்பம் அடைகிறது. தலை சுற்றுகிறது. [களைப்பு மிகுந்து ஆசனத்தில் சாய்கிறாள்] யாரை நானிழக்கப் போகிறேன்?

மெஸ்ஸேனஸ்: [பரிதாபப்பட்டு] அம்மையாரே! மனத்தளர்ச்சி அடையாதீர். ரோமானியர் ஒவ்வொருவரும் உங்களை நேசிக்கிறார்! உங்கள் மீது பரிவு கொள்கிறார். கிளியோபாத்ராவை மனதாரத் திட்டுகிறார். வஞ்சகம் செய்யும் ஆண்டனி மீது ஆத்திரம் கொள்கிறார். அவரது மனத்தில் குடிகொண்டவர் நீங்கள்.

அக்டேவியா: [மன வேதனையுடன்] அப்படியா ரோமானியர் வருத்தப் படுகிறார்! .. ஆனால் ரோமானியர் போரை நிறுத்துவாரா? …. என் கணவரும் வாழ வேண்டும். என் சகோதரனும் வாழ வேண்டும். …. மயக்கமாக உள்ளது எனக்கு!

அக்டேவியஸ்: அருமைச் சகோதரி! ஓய்வெடுத்துக் கொள்! ஆண்டனியைக் கைது செய்து உன்வசம் ஒப்படைப்பது என் கடமை! நானோர் உத்தம ரோமன்! ரோமா புரியின் துரோகிகளை ஒழிப்பது என் கடமை! என்னுயிரும் போகாது! ஆண்டனி உயிரும் போகாது! உன் கணவரைக் கொல்வதற்கு நான் போரிட வில்லை! உயிருடன் அவரை ரோமுக்கு இழுத்து வருவேன். என் கடமை அது! உனக்கு நான் அளிக்கும் ஓர் உறுதி மொழி!

(தொடரும்)

*********************

Based on The Plays:

1. Bernard Shaw’s Caesar & Cleopatra [Play-1]

2. William Shakespeare’s Julius Caesar [Play-2]

3. William Shakespeare’s Antony & Cleopatra [Play-3]

4. Britannica Concise Encyclopedia [2003]

5. Encyclopedia Britannica [1978 & 1981]

6. Life of Antony By: Plutarch

7. Elizabeth Taylor As Cleopatra, Movie & Images.

8. Life of Pompey the Great Wikipedia Encyclopedia

9. Shakespeare’s Antony & Cleopatra Edited By: David Bevington [1988]

10 Shakespeare’s Antony & Cleopatra Edited By: M.R. Ridly [1993]

11 Life of Antony & Fulvia Wikipedia the Free Encyclopedia [http://en.wikipedia.org/wiki/Fulvia]

********************

jayabarat@tnt21.com [S. Jayabarathan (May 2, 2007)]

Series Navigation