• Home »
  • கதைகள் »
  • ஐயம், சந்தேகம், அயிர்ப்பு! – இலக்கிய நாடகம்

ஐயம், சந்தேகம், அயிர்ப்பு! – இலக்கிய நாடகம்

This entry is part of 48 in the series 20060203_Issue

கரு.திருவரசு


நாடகத்தில் வருவோர்

1. ஒரு மலேசியக் கவிஞர்

2. புலவர் பக்குடுக்கை நன்கணியார்

இவர் சங்கப் புலவர்களில் ஒருவர். காலக்கணித வல்லார். இவர் பாடல் புறநானூற்றில் இருக்கிறது.

தோற்றம்: கழுத்திலிருந்து கணைக்கால் வரையிலான ஒரே ஆடையாக நீண்ட ஆடை அணிந்திருக்கிறார். வளர்ந்த தலைமுடியைப் பின்னால் சேர்த்துப் பிடித்து

ஓர் இடைமுடிச்சு. அளவான அழகான கருமையான தாடி. (புலவர் அணிந்துள்ள நீண்ட ஆடையே பக்குடுக்கை. பக்கு-பை. பக்கு+உடுக்கை = பக்குடுக்கை)

திருக்குறள் இன்பத்துப்பாலில் வரும்

3. காதலன் சங்கக் காலத்து இளைஞன்

4. காதலி சங்கக் காலத்து இளம்பெண்

சிலப்பதிகாரத்தில் வரும்

5. கோவலன் வணிக மரபிலே வந்த கலை ஈடுபாடுள்ள குடிமகன்

6. மாதவி ஆடல், பாடல் வல்ல அழகிய இளம்பெண்

மகாபாரதத்தில் வரும்

7. துரியோதனன் அத்தினாபுரத்து அரசன்

8. பானுமதி துரியோதனின் அழகு மனைவி

9. கர்ணன் அங்க தேசத்துச் சிற்றரசன், துரியனுக்கு நண்பன்

பெருங்கதை அல்லது உதயணன் கதையில் வரும்

10. உதயணன் வத்தவ நாட்டு மன்னன்.

11. வாசவதத்தை ஓர் அரசிளங்குமரி, உதயணன் மனைவி

12. மானனீகை ஒப்பனைக்கலையோடு யவனமொழியும் அறிந்த வண்ணமகள்.

13. காஞ்சனமாலை அரசியின் தோழி

இராமாயணத்தில் வரும்

14. இலக்குவன் வில்லம்புகளோடு தோன்றும் வீர இளைஞன்.

15. சீதை அழகிய இளவரசி, இராமன் மனைவி.

சோழர் காலத்தில் வாழ்ந்த

16. பொய்யாமொழிப் புலவர் பாகவதர் முடிகொண்ட நடுத்தர அகவையினர்.

17 அமைச்சர் சீநக்கர் நடுத்தர அகவையினர்.

18. அவர் மனைவி குடும்பப் பாங்கான பெண்.

====0====

காட்சி 1.

காட்சி நிகழும் இடம்: ஓர் அழகிய மலைச்சாரல்

காட்சியில் வருவோர். ஒரு கவிஞர், புலவர் பக்குடுக்கை நன்கணியார்.

கவிஞர் தற்காலத்தவர். இவர் வாழும் கதைமாந்தர் ஆனதால் தோற்ற விளக்கம் தரப்படவில்லை.

பக்குடுக்கை நன்கணியார். சங்கப்புலவர்களில் ஒருவர், காலக்கணித வல்லார்.

காட்சி நிலை.

சிறு குன்றின்மேல் அமர்ந்து புலவரும் கவிஞரும் உரையாடிக்கொண்டிருக்கின்றனர்.

கவிஞர்- வணக்கம் புலவர் ஐயா! நீங்கள் தமிழுக்குப் பொற்காலமான சங்கக்காலப் புலவர். உங்களைக் காணக்கிடைத்தது பெரிய நற்பேறு என்று மகிழ்ச்சியடைகிறேன், ஐயா!

புலவர்- மகிழ்ச்சி, மகிழ்ச்சி! எனக்கும் உங்களைப் பார்த்ததில் மகிழ்ச்சி. நீங்களும் ஒரு புலவர் என்பதை நானறிவேன்.

கவிஞ- நான் புலவனா ? புலவரய்யா! இப்போதெல்லாம் பாட்டெழுதும் எங்களுக்குக் கவிஞர் என்பது பெயர். மலேசிய நாட்டிலுள்ள கவிஞர்களில் நானும் ஒருவன். ஏதோ… அவ்வப்போது அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாகச் சில கவிதைகள்…

புல- தெரியும், தெரியும். எனக்கு எல்லாம் தெரியும். உங்கள் தன்னடக்கமும் தெரியும். நீங்கள் சங்கக்காலம் என்று குறிப்பிடும் எங்கள் காலத்திலே தமிழ் இலக்கியத்தின் எழுத்து வடிவம் பா என்னும் செய்யுள்தான். உரைநடையை ஏதோ ஊறுகாய்போலத் தொட்டுக்கொள்வேம். இருபத்தோராம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்திலே உங்கள் காலமும் பொற்காலந்தான். இலக்கிய வடிவங்களில்தான் எத்தனை வகை… தொகை… அதனால், படைப்பிலக்கிய வாணர்களுக்கும் பல பெயர்கள்.

கவிஞ- தமிழில் நல்ல புலமை பெற்றவர்களை இப்போதும் புலவர் என அழைக்கின்றோம். ஆனால், அவர்கள் பாப் புனைவர்களாகத்தான் இருக்கவேண்டும் என எந்தக் கட்டும் இல்லை.

புல- ஆமாம், ஆமாம். கட்டு என்பதுகூட ஒரு முட்டாகத் தெரிவது உங்கள் காலம்.

கவிஞ- நான் உங்களைக் காணவந்ததுகூட ஒரு முட்டுக்கு விளக்கம் பெறுவதற்குத்தான் ஐயா!

புல- சொல்லுங்கள், சொல்லுங்கள்! உங்களுக்கு என்ன ஐயம் ? நாம் கலந்து பேசியே

விளக்கம் பெறலாமே!

கவிஞ- என்ன ஐயம் என்று கேட்டார்களே, அந்த ஐயத்தைப்பற்றித்தான் ஒரு முட்டு.

புல- நன்று நன்று. ஐயத்தைப்பற்றியே ஐயமா!

கவிஞ- புலவர் ஐயா! மனிதர்கள் ஒருவரைப்பற்றி ஒருவர் ஐயப்படுவது இயல்புதான்.நன்கு நெடுங்காலம் பழகியபிறகும் ஒருவரை ஐயப்படுவது கூடுமா, சரியா ? இதில் ஆணும் பெண்ணும் வேறுபடுவார்களா, என்ன!

புல- இதில் ஆண் பெண் எனப் பால் வேறுபாடு இல்லை. அவரவர்களின் தெளிவைப் பொறுத்து அமைவது இந்தக் குணம். யாரும் எதற்கும் ஐயப்படலாம். ஆய்ந்து ஒரு தெளிவை ஏற்படுத்திக்கொள்ளவேண்டும். தேராதவனின் தெளிவும், தெளிந்துவிட்டபின் ஐயப்படுவதும் தீராத துன்பத்தைத் தரும் என்று திருவள்ளுவர் சொல்லவில்லையா!

கவிஞ- என் கேள்வி, ஆய்வு எல்லாம் ஆண் பெண் ஐயப்படும் குணத்தைப் பற்றித்தான். ஒரு பெண்ணை நம்பும் ஆண் பெரும்பாலும் அவளை ஐயப்படுவதில்லை. ஒரு ஆணை நம்பும் பெண் பெரும்பாலும் அவனை ஐயப்படுகிறாள். இதை, உங்களைப்போல திருவள்ளுவரைக் கூப்பிடாமல் எங்கள் காலத்து ஆகக் கடைசியான வழக்கப்படி திரைப்படப் பாட்டுகளாகப் பாடுகிறேனே! கேட்கிறீர்களா ?

புல- பாடுங்கள், பாடுங்கள்! இப்போது புலவர்களின் பட்டிமன்றங்கள்கூட திரைப்படப் பாடல்களைப் பற்றிக்கொண்டுதானே நடக்கின்றன!

கவிஞ- ஆமாம் புலவரே! இதோ பாடுகிறேன்!

சந்தேகம் தீராத வியாதி- அது

வந்தாலே தடுமாறும் அறிவென்னும் சோதி – சந்தேகம்

(வேறு இசை)

தன்னைத் தானே நம்பாதது சந்தேகம் – அதற்கு

சந்தர்ப்பம் சூழ்நிலை தாய் தந்தையாகும் – தன்னைத்

(வேறு இசை)

சந்தேகம் என்னும் ஒரு சரக்கு – அது

பெண்கள் மனசிலேதான் இருக்கு – சந்தேகம்

இப்படிப் பல பாடல்கள் புலவரே!

புல- கடைசியாகப் பாடானீர்களே, சந்தேகம் என்னும் ஒரு சரக்கு, அது நகைச்சுவையாகப் பாடினாலும் நல்ல பாட்டு. அந்தப்பாட்டை ஆண் பாடுவதைமட்டும் பாடி நிறுத்திவிட்டார்கள். அதே பல்லவியைப் பெண்ணும் பாடுகிறாளே!

கவிஞ- ஆமாம் ஆமாம் புலவரே! நீங்கள் நன்கணியார் அல்லவா, எல்லாக் காலத்தையும் நிகழ்ச்சிகளையும் நன்றாகவே கணித்துத் தெரிந்துதான் வைத்திருக்கிறீர்கள்!

புல- சரி, பாட்டைப் பாடுங்கள், கேட்போம்!

கவிஞ- சந்தேகம் என்னும் ஒரு சரக்கு – அது

பெண்கள் மனசிலேதான் இருக்கு – சந்தேகம்

(என்று ஆண் பாடியதும் அதே பல்லவியை மடக்கிப் பெண்பாடுகிறாள்)

சந்தேகம் என்னும் ஒரு சரக்கு – அது

ஆண்கள் மனசிலேதான் இருக்கு – சந்தேகம்

புல- ஆகக் கவிஞரே, இந்தச் சந்தேகம் என்னும் சரக்கு ஆண், பெண் இருபாலரிடமும் இருக்கிறது. அப்படித்தானே!

கவிஞ- ஐயம், சந்தேகம், அயிர்ப்பு என்பது இருபாலருக்கும் உள்ளதுதான். ஆனால், அது பெண்களிடம்தான் கூடுதலாக – தூக்கலாக இருக்கிறது என்று நான் நினைக்கிறேன்.

புல- கூடுதலாகத் தெரிகிறது என்பதைவிடத் தூக்கலாகத் தெரிகிறது என்பதை எடுத்துக் கொள்வோமே! பெண்களிடத்தில் ஐயப்படும் குணம் தூக்கலாகத் தெரிகிறது என்பதை எப்படி விளக்கப்போகிறீர்கள்!

கவிஞ- தனிப்பட்டவர்களிடம் போய் இதற்கொரு கணக்கெடுப்பு நடத்தமுடியாது புலவரே! தமிழ் இலக்கியத்திலே, நூல்களிலே படித்த – கேட்ட சில காட்சிகளை….

புல… அதாவது பெண்கள் ஆண்கள்மேல் ஐயப்படும் காட்சிகளையா ?

கவிஞ- இல்லை புலவரே, இரண்டுவகைக் காட்சிகளையும் பார்ப்போமே!

புல- நன்று நன்று! அவை நல்ல இலக்கிய விருந்துக் காட்சிகள் ஆகலாம். தொடங்குக! தொடங்குக! இனிதே தொடங்குக, இன்னே தொடங்குக!

கவிஞ- திருக்குறளில் மூன்றாம் பாலிலே, அதாவது இன்பத்துப் பாலிலே சில இனிய காட்சிகளைக் காட்டுகிறார் திருவள்ளுவர்.

புல- ஆமாம் கவிஞரே! அவை அருமையான காதல் காட்சிகளாயிற்றே!

கவி- காதல் காட்சி மட்டுமா ? பெண்ணின் ஐயத்தைத் தூக்கிக் காட்டும் காட்சி.

(காட்சி நிறைவு – நாடகம் தொடரும்)

thiru36@streamyx.com

Series Navigation