இதழ்


  • தோழர் சிவம் நினைவுக்கூட்டம்

    தோழர் சிவம் நினைவுக்கூட்டம்

    This entry is part of 34 in the series 20100926_Issue தோழர் சிவம் நினைவுக்கூட்டம் தோழமையின் தடம் நினைவு பேருரை :- சி . கா. செந்திவேல் (இலங்கை ) இடம் ;- Scarborough Village Rc 3600 kingston road @ ( markham ) காலம் ;- 02-10 -2010 சனிக்கிழமை 4.30 மணிக்கு அனைவரையும் தோழமையுடன் அழைக்கிறோம் தேடகம் அறிவிப்புஅறிவிப்பு அறிவிப்பு