இதழ்


  • நைஜீரியா 3 : ஆப்ரிக்கா கிருஸ்துவர்-முஸ்லிம் கலவரம் : நைஜீரியா கானோ நகரத்தில் 500-600 கிரிஸ்தவர்கள் கொலை

    நைஜீரியா 3 : ஆப்ரிக்கா கிருஸ்துவர்-முஸ்லிம் கலவரம் : நைஜீரியா கானோ நகரத்தில் 500-600 கிரிஸ்தவர்கள் கொலை

    This entry is part of 46 in the series 20040520_Issue நைஜீரியா நகரான கானோ நகரத்தில் தொடர்ந்து இரண்டு நாட்களாக முஸ்லீம்கள் நடத்திவரும் கலவரத்தில் 500 இலிருந்து 600 பெரும்பான்மை கிரிஸ்தவர்கள் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று கிரிஸ்துவ சமூகத் தலைவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள். ரெவரண்ட் ஆண்ட்ரூ யுபா அவர்கள் நைஜீரிய கிரிஸ்துவ சங்கத்தின் தலைவராக கானோ நகரத்தில் இருக்கிறார். இவர் ராய்ட்டருக்கு அளித்த செய்தியில் மத்திய நைஜீரியாவில் முஸ்லீம்கள் கொல்லப்பட்டதற்கு பழிவாங்க வேண்டி முஸ்லீம்கள் நடத்திய கலவரத்தில் […]