இதழ்

  • நகைச்சுவைத் துணுக்குகள்

    நகைச்சுவைத் துணுக்குகள்

    This entry is part of 46 in the series 20031218_Issue *** ABCD என்றால் என்னவென்று அனைவருக்கும் தெரியும். American Born Confused Desi ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ என்றால் என்னவென்று தெரியுமா ? இதோ அது American Born Confused Desi Emigrated From Gujarat, Housed In Jersey, Keeping Lots of Motels , Named Omkarnath Patel ,Quickly Reached Success Through Underhanded Vicious Ways ,Xenophobic Yet Zestful […]


  • This entry is part of 46 in the series 20031218_Issue முன்னோடி ஜோதிர்லதா கிரிஜா காலைத் தூக்கி நின்றாடிக் காளியை வென்றதில் சிவனிடம் கடுகளவு கண்ணியமும் கண்கிலோம் யாம்: மேலோங்கிய கற்புணர்வால் (கூச்சத்தால்) தலை தாழ்த்தி நின்றிட்ட காளிக்கே எமது பாராட்டாம்! பெண்தன்னை இவ்விதமாய் முடக்கிட்ட பெருந்தீங்கை என்றைக்கோ தொடங்கிவைத்த பரமசிவன்தான் இன்றைக்கும் இருந்து வரும் ஆணாதிக்க முன்னோடி! – இவர் காளியை வென்றதாய் ஆகாது சிறப்பாய் ஆட்டமாடி! செய்திசெய்தி செய்தி