இதழ்


 • எரி செல் (fuel cell) உபயோகப்படுத்தலில் ஜப்பான் முன்னணியில் இருக்கிறது.

  எரி செல் (fuel cell) உபயோகப்படுத்தலில் ஜப்பான் முன்னணியில் இருக்கிறது.

  This entry is part of 46 in the series 20031218_Issue ஜப்பானிய நிறுவனங்கள் எரிசெல் உபயோகத்திலும் எரிசெல் தொழில்நுட்பத்தை வியாபாரப்படுத்தலிலும் எரிசெல் மாதிரி வடிவங்களை கொண்டுவருவதிலும் முன்னணியில் இருக்கின்றன. சமீபத்தில் மடிக்கணினி (laptop computers)க்காகவும், ஊர்தொலைபேசி (mobile phones) களிலும் இந்த எரிசெல் தொழில்நுட்பம் கொண்ட பாட்டரிகளை அறிமுகப்படுத்தியிருக்கின்றன. எரிசெல் பாட்டரிகளில் இருக்கும் முக்கிய பயன்பாடு இவற்றின் நீண்ட ஆயுள். சாதாரண பாட்டரிகள் 2 மணி நேரமே ஒரு மடிகணினியை இயக்கும் சக்தி கொண்டவை. […]


 • நகைச்சுவைத் துணுக்குகள்

  நகைச்சுவைத் துணுக்குகள்

  This entry is part of 46 in the series 20031218_Issue *** ABCD என்றால் என்னவென்று அனைவருக்கும் தெரியும். American Born Confused Desi ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ என்றால் என்னவென்று தெரியுமா ? இதோ அது American Born Confused Desi Emigrated From Gujarat, Housed In Jersey, Keeping Lots of Motels , Named Omkarnath Patel ,Quickly Reached Success Through Underhanded Vicious Ways ,Xenophobic Yet Zestful […]


 • This entry is part of 46 in the series 20031218_Issue முன்னோடி ஜோதிர்லதா கிரிஜா காலைத் தூக்கி நின்றாடிக் காளியை வென்றதில் சிவனிடம் கடுகளவு கண்ணியமும் கண்கிலோம் யாம்: மேலோங்கிய கற்புணர்வால் (கூச்சத்தால்) தலை தாழ்த்தி நின்றிட்ட காளிக்கே எமது பாராட்டாம்! பெண்தன்னை இவ்விதமாய் முடக்கிட்ட பெருந்தீங்கை என்றைக்கோ தொடங்கிவைத்த பரமசிவன்தான் இன்றைக்கும் இருந்து வரும் ஆணாதிக்க முன்னோடி! – இவர் காளியை வென்றதாய் ஆகாது சிறப்பாய் ஆட்டமாடி! செய்திசெய்தி செய்தி