இதழ்


  • ஒரே வருடத்தில் இருபது அடி வளரும் மரத்தை உருவாக்கியிருக்கிறார்கள் வடக்கு கரோலினா அறிவியலாளர்கள்

    ஒரே வருடத்தில் இருபது அடி வளரும் மரத்தை உருவாக்கியிருக்கிறார்கள் வடக்கு கரோலினா அறிவியலாளர்கள்

    This entry is part of 40 in the series 20031204_Issue அமெரிக்காவின் வடக்கு கரோலினா மாநிலத்தில் இருக்கும் அப்பர் பியட்மாண்ட் ஆராய்ச்சிக்கூடத்தில் இருக்கும் அறிவியலாளர்கள் ஒரே வருடத்தில் 20 அடிக்கு மேல் வளரும் மரத்தை உருவாக்கியிருக்கிறார்கள். இது இதே மரம் இயற்கையில் வளரும் வேகத்தை விட இரண்டு மடங்கு அதிகம். மற்ற மரங்கள் சாதாரணமாக ஒரு நல்ல வருடத்தில் சுமார் 18 இஞ்சுகளே வளருகின்றன. பரிசோதனைக்காக பவுலோனியா paulownia என்னும் மரத்தை உபயோகப்படுத்தியிருக்கிறார்கள். இது […]