இதழ்


  • பனிப்பாறைகள் உருக உருக பல கோடி மக்கள் தண்ணீர் பற்றாக்குறையை எதிர் கொள்கிறார்கள் –

    பனிப்பாறைகள் உருக உருக பல கோடி மக்கள் தண்ணீர் பற்றாக்குறையை எதிர் கொள்கிறார்கள் –

    This entry is part of 53 in the series 20031127_Issue சுற்றுச்சூழல் ஆய்வாளர்கள் இந்த வியாழக்கிழமையன்று ஒரு தீவிர எச்சரிக்கையை வெளியிட்டுள்ளார்கள். உலக வெப்பமாதல் அதிகரிக்க அதிகரிக்க, உலகத்தின் இரண்டு மூலைகளிலும் இருக்கும் பனிப்பாறைகள் உருக உருக பல கோடி மக்கள் தண்ணீர் பற்றாக்குறையையும் பல தீவுகள் வீடுகளற்ற நிலையையும் எதிர்கொள்வார்கள் என்று சுற்றுச்சூழல் ஆய்வாளர்கள் எச்சரித்துள்ளார்கள். ‘உலகம் வெப்பமயமாதலை உலக நாடுகளின் அரசாங்கங்கள் தடுக்க எந்த முயற்சியும் எடுக்கவில்லை என்றால், உலகம் முழுவதும் […]