இதழ்


  • கடிதங்கள் – நவம்பர் 13,2003

    கடிதங்கள் – நவம்பர் 13,2003

    This entry is part of 44 in the series 20031113_Issue அன்புள்ள நண்பர் நாடோடி அவர்களுக்கு, வணக்கம் நாகூர் ரூமி. சாரு நிவேதிதாவின் கோணல் பக்கங்கள் பற்றி நீங்கள் எழுதியதைப் படித்தேன். உங்கள் நேரத்தையும் ஆற்றலையும் விரயமாக்கிவிட்டார்கள் என்று தோன்றுகிறது. நான் ஆபிதீன் சாரு மூவரும் நாகூர்க்காரர்கள் என்பது மட்டுமல்ல ரொம்ப நெருங்கியவர்களாக இருந்தோம். தற்போது ஆபிதீன் பரமஎதிரி. நான் பார்த்தே ரொம்ப வருஷமாகிவிட்டது. ஆபிதீன் எதிரியானதற்குக் காரணம் சொல்லவில்லையே ? ஒன்றுமில்லை, ஆபிதீன் […]