இதழ்

  • 1,60,000 ஆண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்த மனிதரது எலும்பு கண்டுபிடிப்பு.

    1,60,000 ஆண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்த மனிதரது எலும்பு கண்டுபிடிப்பு.

    This entry is part of 42 in the series 20030615_Issue மனிதர்கள் தோன்றியதன் மூலம் பற்றி அறிய ஆய்வு செய்யும் அறிவியலறிஞர்கள் மிக முக்கியமானது எனக் கருதும் ஒரு கண்டுபிடிப்பு எத்தியோப்பியாவில் செய்யப்பட்டுள்ளது. இரண்டு முதிர்ந்தவர்களது தலையெலும்புகளும் ஒரு குழந்தையின் தலையெலும்புகலும் சுமார் 160000 வருடங்களுக்கு முந்தையதாக அறியப்பட்டது, ஹெர்ட்டோ என்னும் ஒரு கிராமத்தின் வயல்களிலிருந்து கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இவையே நவீன மனிதர்களின் மிக முந்தைய எலும்புகளாக அறியப்பட்டுள்ளது. கற்கால ஆயுதங்களும், ஹிப்போபோடமஸின் வெட்டப்பட்ட எலும்புத்துண்டங்களும் […]  • அமெரிக்காவும் ஐரோப்பாவும் செவ்வாய் கிரகத்துக்குப் போட்டி

    அமெரிக்காவும் ஐரோப்பாவும் செவ்வாய் கிரகத்துக்குப் போட்டி

    This entry is part of 42 in the series 20030615_Issue அமெரிக்க அரசாங்கத்தின் நாஸா நிறுவனம் செவ்வாய் கிரகத்தில் தண்ணீர் இருக்கிறதா என ஆராய சில இயந்திரங்களை அனுப்ப முடிவு செய்துள்ளது. இந்த மாதம் செவ்வாய் பூமிக்கு மிக அருகில் வருவதால், அந்த நேரத்தை உபயோகப்படுத்திக்கொள்ள ஒரு விண்கலத்தை செவ்வாய்க்கு அனுப்ப திட்டமிட்டுள்ளது. சமீபத்தில் தான் ஐரோப்பாவின் முதன் முதல் செவ்வாய் நோக்கிய திட்டத்தின் விளைவாக ஒரு விண்கலம் செவ்வாய் நோக்கி செலுத்தப்பட்டது. அதன் […]