இதழ்

  • உணவு அருந்தும் நாகரிகம்

    உணவு அருந்தும் நாகரிகம்

    This entry is part of 31 in the series 20030406_Issue அமெரிக்காவில் இருக்கும் நாம் பல விதங்களில் படும் அவஸ்தையில் முக்கியமானது பெரிய உணவு விடுதியில் நடக்கும் விருந்தில் எந்த கரண்டியை எந்த முள்கரண்டியை எடுத்து எதனைச் சாப்பிடுவது, எப்படி சாப்பிடுவது என்று தெரியாமல் படும் அவஸ்தைதான். இதோ சில எளிய வழிமுறைகள் * தட்டு இருக்கிறது. அதன் இருபுறமும் கரண்டிகளும் முள் கரண்டிகளும் வைத்திருக்கிறார்கள். எந்த உணவுக்கு எதனை பயன்படுத்துவது ? இருக்கும் […]