இதழ்

  • மூட்டுவாதத்துக்கு Arthritis அட்டைக்கடிLeeches மருந்து

    மூட்டுவாதத்துக்கு Arthritis அட்டைக்கடிLeeches மருந்து

    This entry is part of 29 in the series 20020617_Issue மருத்துவ அறிஞர்களால், மூட்டுவாதத்துக்கு அட்டைகள் மூலம் மருத்துவம் செய்யலாம் என்று ஆலோசனை தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆஸ்டியோ ஆர்த்திரிடிஸ், ருமெட்டாய்ட் ஆகிய மூட்டுவாதங்களுக்கு இந்த ரத்தத்தை உறிஞ்சும் உயிரிகளைக் கொண்டு மருத்துவம் செய்து வெற்றிகண்டிருக்கிறது ரஷ்ய மருத்துவக்குழு. அட்டைகளைக்கொண்டு தந்த மருத்துவம் இந்த வியாதிகளால் கஷ்டப்பட்டுக்கொண்டிருந்த பல வியாதியஸ்தர்களுக்கு மருந்தாகி இருக்கிறது என்று சாலிகோவ் மற்றும் சகாக்கள் கஜான் மாநில மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்தில் கூறியிருக்கிறார்கள். வெகுகாலமாகவே […]