இதழ்
  • ரமேஷ் சுப்பிரமணியன் கவிதைகள்

    ரமேஷ் சுப்பிரமணியன் கவிதைகள்

    This entry is part of 32 in the series 20020407_Issue # ‘தேநீருக்கு சர்க்கரை போதுமா ? பால் சேர்ப்பீர்களா ? எவ்வகை தேயிலை உங்களுக்கு உகந்தது ? ‘ மொழிகளின் கண்ணிகளில் சிக்கிக் கொண்டு நான்… கருணை வழியும் உன் தண்-விழிகள் மெளனமாய் என்னுள் அரும்புகளை முகிழ்க்கிறது மனதின் இரைச்சல்களை இசையக்கும் தருணம் வாய்க்கையில் தேநீர் கூட என் அன்பை சமர்ப்பிக்கும் உனக்குள். # கால் மாற்றி கால் மாற்றி நின்று பார்த்துக் […]