இதழ்

  • ஜார்ஜ் வில்லியம் ஃப்ரெடெரிக் ஹெகல் (1770-1831)

    ஜார்ஜ் வில்லியம் ஃப்ரெடெரிக் ஹெகல் (1770-1831)

    This entry is part of 31 in the series 20020330_Issue முக்கியமான மேற்கத்திய தத்துவவியலாளர்களிலேயே, மிகவும் புரிந்துகொள்ள முடியாதவர் என்று ஹெகலைத்தான் சொல்வார்கள். அவருக்கு முன்னாள் இருந்த இம்மானுவல் காண்ட் அவர்களை ஆழமாக விமர்சித்த ஹெகல், கார்ல் மார்க்சுக்கு முன்னோடி. மார்க்ஸின் மீதி ஹெகலின் பாதிப்பினால், ஹெகலின் சிந்தனை, 19ஆம், 20ஆம் நூற்றாண்டின் வரலாற்றை மாற்றுவதில் பெரும் பங்கு வகித்தது. தற்போது ஜெர்மனியாக இருக்கும் பிரதேசத்தில் வாழ்ந்துவந்தார். அவரது காலத்தில் இது பல்வேறு சுதந்திர […]