இதழ்

  • சாக்கடையில் போகும் ஒளிநாறு தொழில்நுட்பம் (Broadband)

    சாக்கடையில் போகும் ஒளிநாறு தொழில்நுட்பம் (Broadband)

    This entry is part of 27 in the series 20020127_Issue லண்டனின் சாக்கடைகள் வெகு சீக்கிரமே வர்த்தக நிறுவனங்களுக்கிடையே அதி வேக இணையத் தொடர்புக்காக உபயோகப்படுத்தப்பட இருக்கின்றன. டயல் செய்து கிடைக்கும் இணையத்தொடர்பு வேகத்தைவிட 10 மடங்கு அதிகமாக இருக்கும் பிடி நிறுவனத்தின் செம்பு கம்பி ப்ராண்ட்பாண்ட் இணைப்பு மூலம் இன்றைய ப்ராண்ட்பாண்ட் கொடுக்கப்படுகிறது. புதிய நிறுவனம் அர்பாண்ட் , சுமார் 80 கிமீ சாக்கடை இணைப்பு மூலம் சுமார் 8400 கட்டடங்களுக்கு திட்டமிட்டுள்ளது. […]