இதழ்

  • சீனாவை நம்பி இருக்கும் பர்மா

    சீனாவை நம்பி இருக்கும் பர்மா

    This entry is part of 24 in the series 20011215_Issue 1988ஆம் ஆண்டு ராணுவ தளபதிகள் பர்மாவை ராணுவ ஆட்சிக்குள் கொண்டுவந்ததிலிருந்து பர்மாவுக்கு பெரிய ஆதரவாளராகவும் தீவிர ஆதரவாளராகவும் இருப்பது சீனா மட்டுமே. அப்போதிலிருந்து ரங்கூனும் பெய்ஜிங்கும் நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டிருக்கின்றன. சென்ற பத்தாண்டுகளில் பர்மாவும் சீனாவும் உளவு வேளைகளிலும் நெருங்கி வந்திருக்கின்றன. பர்மாவின் அனைத்து ராணுவத் தளவாடங்களும் சீனாவிலிருந்தே வருகின்றன. டாங்கிகள், பெட்ரோல் படகுகள், போர் விமானங்கள் அனைத்தும் சீனாவிடமிருந்தே பர்மா வாங்குகிறது. […]