இதழ்


  • சின்ன திண்ணை அட்டவணை – செப்டம்பர் 2001

    சின்ன திண்ணை அட்டவணை – செப்டம்பர் 2001

    This entry is part of 23 in the series 20010902_Issue கிருஸ்துவர்கள் மீது தாக்குதல் என இந்தியாவின் காவல் நிலையங்களில் பதிவான வழக்குகளின் எண்ணிக்கை : 417 இவற்றில் மிக அதிக எண்ணிக்கையிலான சம்பவங்கள் பதிவான மாநிலம் : குஜராத் குஜராத்தில் பதிவு பெற்ற வழக்குகளின் எண்ணிக்கை : 65 இரண்டாவது அதிக எண்ணிக்கை வழக்குகள் பதிவான மாநிலம் : தமிழ் நாடு எண்ணிக்கை : 62 வரதட்சிணைக் கொடுமையால் இந்தியாவில் இறந்த பெண்களின் […]