இதழ்

  • திண்ணை அட்டவணை – சூன் 2001

    திண்ணை அட்டவணை – சூன் 2001

    This entry is part of 19 in the series 20010618_Issue நாடு கடத்தப்பட்ட பாகிஸ்தான் பிரதமர் தன்னுடன் எடுத்துச் சென்றது : செத்த சிங்கத்தில் வைக்கோல் அடைத்தது : 2 பசுமாடுகளைத் துன்புறுத்திய பைத்திய நோயினால் பிரிட்டனில் தினமும் கொல்லப் பட்ட மாடுகளின் எண்ணிக்கை : 2274 பெப்ஸி கோலா சென்ற வருடம் அமெரிக்காவில் கட்டிய வரித் தொகை : 0 அமெரிக்க அணுகுண்டுகளினால் 1950 முதல் 1980 வரையில் ஏற்பட்ட விபத்துகள் : […]